IMG_6767
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
כפר  יהושע  -  אלופת ליגת הקיץ של עמק יזרעאל
מזכירות כפר יהושע (05/07/2015 11:08)
מזכירות כפר יהושע (02/07/2015 13:46)
מזכירות כפר יהושע (01/07/2015 15:10)
מזכירות כפר יהושע (29/06/2015 12:39)
מזכירות כפר יהושע (29/06/2015 09:53)
הודעות מהוועדות השונות
ועד מקומי (05/07/2015 08:52)
מרפאה (05/07/2015 07:28)
סיכומים (02/07/2015 15:22)
גיל הרך (28/06/2015 11:39)
ועד מקומי (28/06/2015 09:02)
סיכומים (25/06/2015 15:21)
ועד מקומי (22/06/2015 09:13)
חוג התעמלות בבריכה יתחיל ביום רביעי 24.6 בשעה 9.00 מתאים לכל מי שרוצה לשפר גמישות חיזוק סיבולת יכולת עיצבית...
מסגרייה אולגדום מתכת...