IMG_7561

הודעות מהמזכירות

מזכירות כפר יהושע (05/12/2016 09:28)

הודעות מהוועדות השונות

זוג מחפש לשכור בית בכפר, אם מישהו מפנה בית בתקופה הקרובה או בחודשים הקרובים נשמח לשמוע....
מסגרייה אולגדום מתכת...