IMG_6767
פריחות קיץ וחמניות

צילום: רפי יריב

ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות כפר יהושע (22/07/2014 08:41)
מזכירות כפר יהושע (20/07/2014 13:37)
מזכירות כפר יהושע (20/07/2014 12:19)
מזכירות כפר יהושע (16/07/2014 21:28)
מזכירות כפר יהושע (15/07/2014 14:39)
הודעות מהוועדות השונות
סיכומים (10/07/2014 16:17)
מי שלקח ממני הלמנייה מתבקש ליצור איתי קשר...
מסגרייה אולגדום מתכת...