IMG_6767
כותנה 2014- צילם רפי יריב
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות כפר יהושע (20/10/2014 08:01)
מזכירות כפר יהושע (14/10/2014 13:18)
הודעות מהוועדות השונות
סיכומים (23/10/2014 18:35)
חוגים (23/10/2014 10:35)
ספרייה (19/10/2014 09:57)
ועד בית הכנסת (15/10/2014 11:59)
עריכת סרטים לכל מטרה, תוך שימוש בסרטוני ווידיאו, תמונות, שירים, צלילים, קטעי קישור ואפקטים. המלצות לפי דרישה....
מסגרייה אולגדום מתכת...