IMG_6767
פריחות קיץ וחמניות

צילום: רפי יריב

ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות כפר יהושע (23/07/2014 09:56)
מזכירות כפר יהושע (22/07/2014 08:41)
מזכירות כפר יהושע (20/07/2014 12:19)
מזכירות כפר יהושע (16/07/2014 21:28)
מזכירות כפר יהושע (15/07/2014 14:39)
הודעות מהוועדות השונות
מרפאה (27/07/2014 07:13)
סיכומים (24/07/2014 15:11)
שוק איכרים בשדה יעקב , לכבוד פתיחת החופש הגדול! לאור הצלחת השוק הקודם ולכבוד פתיחת החופש הגדול נקי...
סאלי, נשואה לחיים, יש לנו 3 ילדים מקסימים מאי (2000) רוי (2002) רומי (2010) בכפר מתאריך 5.7.12...