רכישת חולצות וכובעים 

חג מעלות נוער כפר יהושע

עד תאריך18.10.22