ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:01/2014
תאריך:22/01/2014
נוכחים :שרון אולמן, אורנה רביב, רחלי הריס, מאיה שוורץ, שי נותקין פולניצר
תאריך פרסום:04/02/2014 08:54
עדכון אחרון:04/02/2014 08:55

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 22/01/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: