ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:10/2014
תאריך:13/07/2014
נוכחים :שרון אולמן, שי נותקין פולניצר, רחלי הריס, מאיה שוורץ, רפי יריב, אורנה רביב
תאריך פרסום:08/12/2014 19:51
עדכון אחרון:08/12/2014 19:51

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 13/07/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: