ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:11/2014
תאריך:11/08/2014
נוכחים :שרון אולמן, שי נותקין פולניצר, רחלי הריס, מאיה שוורץ, רפי יריב
תאריך פרסום:08/12/2014 19:53
עדכון אחרון:08/12/2014 19:53

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 11/08/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: