ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:12/2014
תאריך:15/09/2014
נוכחים :שרון אולמן, שי נותקין פולניצר, רחלי הריס, מאיה שוורץ, רפי יריב, יאיר אודם, אורנה רביב
תאריך פרסום:08/12/2014 19:56
עדכון אחרון:08/12/2014 19:56

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 15/09/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: