ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:13/2014
תאריך:29/09/2014
נוכחים :שרון אולמן, שי נותקין פולניצר, רחלי הריס, מאיה שוורץ, רפי יריב, אורנה רביב
תאריך פרסום:08/12/2014 19:58
עדכון אחרון:08/12/2014 19:58

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 29/09/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: