ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:14/2014
תאריך:06/10/2014
נוכחים :החלטה ללא התכנסות בפועל
תאריך פרסום:08/12/2014 20:00
עדכון אחרון:08/12/2014 20:03

תוכן:

החלטת הועד מקומי ללא התכנסות מיום 06/10/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: