ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:15/2014
תאריך:13/11/2014
נוכחים :שרון אולמן, שי נותקין פולניצר, רחלי הריס, מאיה שוורץ, אורנה רביב, רפי יריב
תאריך פרסום:08/12/2014 20:05
עדכון אחרון:08/12/2014 20:05

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 13/11/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: