ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:02/2014
תאריך:27/02/2014
נוכחים :שרון אולמן, מאיה שוורץ, יאיר אודם, רפי יריב, אורנה רביב, רחלי הריס, שי נותקין פולניצר
תאריך פרסום:04/02/2014 09:08
עדכון אחרון:04/02/2014 09:10

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 27/01/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: