ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:03/2014
תאריך:03/02/2014
נוכחים :שרון אולמן, מאיה שוורץ, יאיר אודם, רפי יריב, אורנה רביב, רחלי הריס, שי נותקין פולניצר
תאריך פרסום:16/02/2014 18:06
עדכון אחרון:16/02/2014 18:06

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 03/02/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: