ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:04/2014
תאריך:10/02/2014
נוכחים :שרון אולמן, מאיה שוורץ, רפי יריב, אורנה רביב, רחלי הריס, שי נותקין פולניצר
תאריך פרסום:16/02/2014 18:08
עדכון אחרון:16/02/2014 18:08

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 10/02/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: