ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:05/2014
תאריך:24/02/2014
נוכחים :שרון אולמן, יאיר אודם, רחלי הריס, רפי יריב, מאיה שוורץ, שי נותקין פולניצר
תאריך פרסום:08/12/2014 11:20
עדכון אחרון:08/12/2014 11:21

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 24/02/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: