ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:06/2014
תאריך:10/03/2014
נוכחים :שרון אולמן, אורנה רביב, רחלי הריס, רפי יריב, שי נותקין פולניצר
תאריך פרסום:08/12/2014 11:23
עדכון אחרון:08/12/2014 11:24

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 10/03/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: