ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:07/2014
תאריך:24/03/2014
נוכחים :שרון אולמן, רחלי הריס, שי נותקין פולניצר, רפי יריב, אורנה רביב, יאיר אודם, מאיה שוורץ
תאריך פרסום:08/12/2014 19:44
עדכון אחרון:08/12/2014 19:44

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 24/03/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: