ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:08/2014
תאריך:26/05/2014
נוכחים :שרון אולמן, רחלי הריס, שי נותקין פולניצר, רפי יריב, אורנה רביב, מאיה שוורץ
תאריך פרסום:08/12/2014 19:46
עדכון אחרון:08/12/2014 19:46

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 26/05/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: