ישיבת ועד מקומי

אסמכתא:09/2014
תאריך:16/06/2014
נוכחים :שרון אולמן, שי נותקין פולניצר, יאיר אודם, מאיה שוורץ
תאריך פרסום:08/12/2014 19:47
עדכון אחרון:08/12/2014 19:47

תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 16/06/2014

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: