מערכת חירום - כפר יהושע

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  ועד מקומי
  הלוי נועהליאור יניבכפר יהושע מזכירותעזר אילנה - מזכירת הוועד המקומיבן-שץ גלעדדה-לוי ירוןדוידסון אלעדהנדל לימורוקנין ליאור - יו"ריריב אוהדישראלי כרמלתנחומא יעל

  מטה חירום

  צוות חירום יישובי (ניהול אירוע)
  אנקורי אופירהלוי אבינעםוקנין ליאור - יו"רלאנג גבי - חובש רפואת חירום בכירפרידלנסקי שרוןהריס רחלירייפר ערןהנדל לימורהריס אמירהכשר כרמלאודם יאיראנקורי שירלידוידסון הדס

  ביטחון

  צוות חירום בטחון
  וקנין ליאור - יו"ראנקורי אופיר

  רפואה

  צוות חירום מד"א
  לאנג גבי - חובש רפואת חירום בכירהריס אמירה