אירועים קרובים כפר יהושע -
היום: 10/28/2021 2:01:04 PM


מסע אופניים קהילתי- נדחה ל23.10
02/10/2021  9:00 - 11:00
סוג: ציבורי
מיקום: מגרש ספורט
יוזם: אוריה אפרים

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
מועדון יולדות
04/10/2021  11:00 - 13:00
סוג: ציבורי
מיקום: מועדון לחבר
יוזם: רכזת קהילה

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פינוי פח כתום
06/10/2021  10:00 - 15:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מזכירות כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
מפגש חינוך שיח קהילתי
08/10/2021  8:00 - 10:00
סוג: ציבורי
מיקום: מועדון לחבר
יוזם: רכזת קהילה

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פאב חברתי
14/10/2021  20:30 - 00:00
סוג: ציבורי
מיקום: מועדון לחבר
יוזם: אוריה אפריםהוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
טיול קהילתי סובב כפר יהושע
16/10/2021  17:30 - 19:00
סוג: ציבורי
מיקום: מזכירות
יוזם: אוריה אפריםהוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פינוי פח כתום
17/10/2021  10:00 - 15:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מזכירות כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פלדנקייז- טל לבנה חוג מבוגרות
17/10/2021  16:00 - 18:00
סוג: חוג
מיקום: הרמוניה
יוזם: מזכירות כפר יהושע
אחראי אירוע: טל לבנה 0506878783

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
התעמלות כסאות לגיל הזהב
19/10/2021  09:00 - 10:15
סוג: חוג
מיקום: מועדון לחבר
יוזם: מזכירות כפר יהושע
אחראי אירוע: נילי הלוי- 0522379640

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
מפגש חינוך שיח קהילתי 2
21/10/2021  20:00 - 22:00
סוג: ציבורי
מיקום: מועדון לחבר
יוזם: רכזת קהילה

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
מסע אופניים קהילתי
23/10/2021  10:00 - 12:00
סוג: ציבורי
מיקום: מגרש ספורט
יוזם: רכזת קהילה

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פלדנקייז- טל לבנה חוג מבוגרות
24/10/2021  16:00 - 18:00
סוג: חוג
מיקום: הרמוניה
יוזם: מזכירות כפר יהושע
אחראי אירוע: טל לבנה 0506878783

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
מועדון יולדות
25/10/2021  11:00 - 13:00
סוג: ציבורי
מיקום: מועדון לחבר
יוזם: רכזת קהילה

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
איסוף אשפת חצר
27/10/2021  07:00 - 08:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מנהל אתר כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פינוי פח כתום
27/10/2021  10:00 - 15:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מזכירות כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פינוי גזם
28/10/2021  16:00 - 19:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מנהל אתר כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פלדנקייז- טל לבנה חוג מבוגרות
31/10/2021  16:00 - 18:00
סוג: חוג
מיקום: הרמוניה
יוזם: מזכירות כפר יהושע
אחראי אירוע: טל לבנה 0506878783

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
מועדון יולדות
01/11/2021  11:00 - 13:00
סוג: ציבורי
מיקום: מועדון לחבר
יוזם: רכזת קהילה

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פלדנקייז- טל לבנה חוג מבוגרות
07/11/2021  16:00 - 18:00
סוג: חוג
מיקום: הרמוניה
יוזם: מזכירות כפר יהושע
אחראי אירוע: טל לבנה 0506878783

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
מועדון יולדות
08/11/2021  11:00 - 13:00
סוג: ציבורי
מיקום: מועדון לחבר
יוזם: רכזת קהילה

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
איסוף אשפת חצר
10/11/2021  07:00 - 08:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מנהל אתר כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פינוי גזם
11/11/2021  16:00 - 19:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מנהל אתר כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פלדנקייז- טל לבנה חוג מבוגרות
14/11/2021  16:00 - 18:00
סוג: חוג
מיקום: הרמוניה
יוזם: מזכירות כפר יהושע
אחראי אירוע: טל לבנה 0506878783

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
מועדון יולדות
15/11/2021  11:00 - 13:00
סוג: ציבורי
מיקום: מועדון לחבר
יוזם: רכזת קהילה

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פלדנקייז- טל לבנה חוג מבוגרות
21/11/2021  16:00 - 18:00
סוג: חוג
מיקום: הרמוניה
יוזם: מזכירות כפר יהושע
אחראי אירוע: טל לבנה 0506878783

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
מועדון יולדות
22/11/2021  11:00 - 13:00
סוג: ציבורי
מיקום: מועדון לחבר
יוזם: רכזת קהילה

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
איסוף אשפת חצר
24/11/2021  07:00 - 08:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מנהל אתר כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פינוי גזם
25/11/2021  16:00 - 19:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מנהל אתר כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
איסוף אשפת חצר
08/12/2021  07:00 - 08:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מנהל אתר כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פינוי גזם
09/12/2021  16:00 - 19:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מנהל אתר כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
איסוף אשפת חצר
22/12/2021  07:00 - 08:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מנהל אתר כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי
פינוי גזם
23/12/2021  16:00 - 19:00
סוג: ציבורי
מיקום: אחר
יוזם: מנהל אתר כפר יהושע

הוסף/י אירוע זה ליומנך האישי