תמונות ישנות מחיי הכפר -שבועות צילם רפי

14/09/2020 13:22