פריחות בגן איריס

15/02/2024 08:56
  • סחלב מצוייר
  • דבורנית שחומה
  • אלקנת הצבעים
  • אכסף מבריק
  • בצלציה ארץ ישראל
  • ולריאנה איטלקית
  • כלנית מצוייה מג'נטה
  • רומוליאה צידונית