כפר יהושע

14/05/2014 08:59
 • צילום: אורית בר שירה
 • צילום אורית בר שירה
 • בכפר יהושע 009
 • בכפר יהושע 013
 • בכפר יהושע 017
 • בכפר יהושע 024
 • בכפר יהושע 031
 • בכפר יהושע 046
 • בכפר יהושע 063
 • בכפר יהושע 072
 • בכפר יהושע 083
 • בכפר יהושע 092
 • בכפר יהושע 2013 099
 • בכפר יהושע 2013 105
 • בכפר יהושע 2013 111
 • בכפר יהושע 2013 118
 • בכפר יהושע 2013 123
 • בכפר יהושע 2013 128
 • בכפר יהושע 2013 137
 • בכפר יהושע 2013 142
 • בכפר יהושע 2013 135
 • בכפר יהושע 2013 138
 • בכפר יהושע 2013 140
 • בכפר יהושע 2013 141
 • בכפר יהושע 2013 142
 • בכפר יהושע 2013 143
 • בכפר יהושע 2013 144
 • בכפר יהושע 2013 002
 • בכפר יהושע 2013 003
 • בכפר יהושע 2013 009
 • בכפר יהושע 2013 010
 • בכפר יהושע 2013 011
 • בכפר יהושע 2013 012
 • בכפר יהושע 2013 013
 • בכפר יהושע 2013 126
 • בכפר יהושע 2013 128
 • בכפר יהושע 2013 131
 • בכפר יהושע 2013 132