אסיפה כללית, הערב יום רביעי, 1.9.21

אגודה חקלאית | עדכון אחרון:  01/09/2021 15:44

ביום רביעי    01/09/21

 בשעה 18:00

תתקיים במועדון לחבר

אסיפה כללית

אם בשעה הנ"ל לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה

תידחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים באותו מקום

בשעה 19:00 ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

סדר יום:

 

  • בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה
  • אינפורמציה
  •  קרקעות אגודה- מודל חדש דיון והחלטה
  • קבלה לחברות
  • שונות