אסיפה כללית--29.6.22 בשעה 19:00

אגודה חקלאית | עדכון אחרון:  15/06/2022 13:25

 

ביום רביעי 29.6.22

 בשעה 18:00

תתקיים במועדון לחבר

אסיפה כללית

אם בשעה הנ"ל לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה

תידחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים באותו מקום

בשעה 19:00 ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

סדר יום:

1 – בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה

2 – אינפורמציה

3 – דו"ח כספי ינואר- מאי  אגודה

4 - דו"ח כספי ינואר- מאי  מכון

5 – הפעלת אחסון גרעינים במרמ"ז

6- הקמת אגש"ח ייעודי לפעילות האחסון

7- איחוד עוסקים- סיום פעילות

 

ההנהלה