•הודעה אחרונה• - איסוף דברי דואר רשום - לפני החזרתם לרשות הדואר

רכזת קהילה | עדכון אחרון:  12/02/2024 10:47

•הודעה אחרונה•
איסוף דברי דואר רשום - לפני החזרתם לרשות הדואר

בהתאם להוראות רשות הדואר, דברי דואר רשומים שלא נאספו בזמן, מוחזרים לרשות הדואר.
יש כעת כ-40 דברי דואר רשום שלא נאספו, שאנו נדרשים להחזירם.
מי שקיבל הודעה לקחת דבר דואר רשום מתבקש להגיע לאלתר לסניף ולקחת אותו לפני שנאלץ להחזיר את דבר הדואר, וחבל.