משקעים

מזג האוויר | עדכון אחרון:  01/01/2022 09:00

הבקר מדדתי 7.8 מ"מ . הכמות המצטברת עומדת על 181.1 מ"מ .