משקעים

מזג האוויר | עדכון אחרון:  13/01/2023 11:06

הבקר מדדתי 32.8 מ"מ . המצטברת עומדת על 197.5 מ"מ .