0C6A7013

נפתחה ההרשמה לחוג ג'ודו בכפר !!!

07/10/2013 10:47

הנכם מוזמנים להצטרף לחוגי הג'ודו שמתקיימים בכפר יהושוע בימי חמישי.

נפתחה קבוצה ייחודית לילדי גן.

ניתן להגיע לשיעור ניסיון בכל יום חמישי.

התוכנית משלבת משחקי ג'ודו המגבירים מוטיבציה לפעילות גופנית המותאמים לגילאי הגן.

אסף נחמיאס  054-5502237