ילדים

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
מיינקראפט
מעיין
מועדון
יום א' -
יום א' -
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חוג אופניים
אדוה
מגרש ספורט
יום א' 16:30-
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
אומנות- שרון כהן
שרון כהן
יום א' 17:00-
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
בלט וגאז'
רוני
הרמוניה
יום ג' -
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
כדורגל
גיל
כללי
יום ג' 16:15-
יום ה' -
לפרטים נוספים