חוג כדורגל

מרצה/ים

גיל:
נייד: 0523745015

מועדים

05/10/2021 - 28/06/2022 אחר צהריים יום ג', 16:30 - 17:30 , ג'-ד'(10)

05/10/2021 - 29/06/2022 אחר צהריים יום ג', 17:45 - 18:45 , א'-ב'(9)

07/10/2021 - 30/06/2022 אחר צהריים יום ה', 16:45 - 17:45 , א'-ב'(9)

07/10/2021 - 30/06/2022 אחר צהריים יום ה', 17:30 - 18:30 , ג'-ד'(10)

לתוכנית החוגים המלאה לפי ימים לחצו כאן

מקום

כללי

פרטים נוספים