ועד מקומי - 2023

אסמכתא
נושא:
תאריך:
קבצים מצורפים:
תאריך:21/12/2023
קבצים מצורפים:
תאריך:17/12/2023
קבצים מצורפים:
נושא:ישיבה
תאריך:03/12/2023
קבצים מצורפים:
נושא:ישיבה
תאריך:14/11/2023
קבצים מצורפים:
תאריך:15/10/2023
קבצים מצורפים:
תאריך:13/09/2023
קבצים מצורפים:
תאריך:10/09/2023
קבצים מצורפים:
תאריך:16/07/2023
קבצים מצורפים:
תאריך:22/06/2023
קבצים מצורפים:
תאריך:22/06/2023
קבצים מצורפים: