הקריטריונים לשליחת מאמרים ל"סיכומים":

סיכומים | עדכון אחרון: 25/05/2015 07:44
  • "סיכומים" נועד לנושאים הקשורים בכפר ובתושביו
  • לא יפורסמו פרסומים פוליטיים ארציים
  • לא תיכתב פגיעה מכל סוג שהוא נגד אדם או מוסד
  • לא יינתנו שום נתונים כלכליים על מפעלי האגודה או על גורמים מסחריים אחרים שאינם חפצים בפרסומם
  • מאמר שיישלח אל מערכת "סיכומים" יועבר לאנשים הרלוונטיים המוזכרים בו למתן תגובה וזו תועבר  בחזרה לכותב המאמר טרם פרסומהּ (יש לזכור שהעיתון נסגר ביום שלישי ב-19.00, ולכן לא תמיד יפורסם המאמר באותו שבוע)
  • כל מאמר שיועבר למערכת "סיכומים" יעבור הגהה ויועבר לאישור לכותב
  •  למערכת "סיכומים" יינתנו שיקול הדעת, הזכות והחובה לקבוע מה ראוי לפרסום ומה אינו ראוי, בהתאם לכללים לעיל
  • מערכת "סיכומים" מבקשת מכותבי המאמרים להיות זמינים במייל, כדי שיוכלו לעבור בהקדם על ההגהה ולשלוח  במידת הצורך גם לקבלת תגובה ולפרסום באותו שבוע.                                                                                    

אלבומים